Harj.6.8

Tekijä:
Suvi
Uuden ensiapuaseman aloitettua toimintansa asemalle saapui lauantai-iltaisin keskimäärin 3 potilasta tunnissa. Tämän perusteella henkilökunnan lukumäärä mitoitettiin palvelemaan neljä asiakasta tunnissa. Voidaan olettaa, että asiakkaiden saapuminen asemalle noudattaa Poisson-jakaumaa. Arvioi Poissonin jakauman avulla todennäköisyys (riski), että aseman palvelukapasiteetti seuraavana lauantaina ylittyy.