Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(29) Cevapoint of incenter X(1) and orthocenter X(4)

cevapoint of X(1) and X(4)

X(1) is the incenter and X(4) is the orthocenter of triangle ABC. P is the cevapoint of these two points and is defined as follows: Let U = p : q : r and V = u : v : w be distinct points, neither lying on a sideline of ABC. The cevapoint of U and V is the point P: (pv + qu)(pw + ru) : (qw + rv)(qu + pv) : (ru + pw)(rv + qw). The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

ceva punt van X(1) en X(4)

X(1) is hetmiddelpunt van de ingeschreven cirkel en X(4) is het snijpunt van de hoogtelijnen. P is het ceva punt van beide punten en wordt gedefinieerd als volgt: U = p : q : r en V = u : v : w zijn twee verschillende punten die niet op een zijde van de driehoek ABC liggen. Het ceva punt van U en V is het punt P: (pv + qu)(pw + ru) : (qw + rv)(qu + pv) : (ru + pw)(rv + qw). De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.