Teorema de l'hexàgon Pappus d'Alexandria (300 a.C.)

Teorema de l'hexàgon de Pappu (300 a.C.)
Donades unes determinades posicions de les rectes que inclouen els punts podem observar que, sense canviar les seues propietats projectives, apareixen formes que ens ajudaran alhora de implementar perspectives còniques de distints punts de fuga. La perspectiva cònica és un problema de incidències, per tant, és un problema projectiu. Clica a les caselles de control i observa el volum. Per què creus que se'n deforma la visibilitat quan moguem els punts sobre les rectes?