Ontvouwingen

In een ontvouwing zie je tegelijk alle zijvlakken op ware grootte. Met de knop Toolbar Image Ontvouwing kan je in GeoGebra ontvouwingen tonen. Opm: Je kunt de knop enkel gebruiken voor lichamen met vlakke zijvlakken als een kubus, balk, piramide of prisma.

Ontvouwing van een balk

Stappenplan

Creëer zelf de ontvouwing door de volgende stappen te volgen;
1Toolbar ImageSelecteer de knop Schuifknop, klik onderaan in het tekenvenster en creëer - een schuifknop l van 1 tot 5. - een schuifknop b van 1 tot 4. - een schuifknop h van 1 tot 3. Tip: De positie van een schuifknop is gefixeerd. Selecteer de knop Verplaatsen. Met de rechtermuisknop ingedrukt kan je nu de schuifknop verplaatsen in het tekenvenster. 
2Klik in tekenvenster 1 (met het rooster) om het actief te maken. Definieer via de Invoerbalk de hoekpunten van het grondvlak: A=(0, 0)  B=(l, 0)  C=(l, b)  D=(0, b) Deze punten worden nu zowel in tekenvenster 1 als het 3D tekenvenster getoond.
3Toolbar ImageSelecteer de knop Veelhoek en klik achtereenvolgens op de punten A, B, C en D en nog een keer op A om het grondvlak te creëren. Tip: Je kunt dit zowel in Tekenvenster 1 als het 3D tekenvenster.
4Toolbar Image- Selecteer de knop Uitrekken naar prisma of cilinder, - klik op het grondvlak en typ in het dialoogvenster - en typ in het dialoogvenster als hoogte h. Opmerking: Je kunt nu eventueel zelf de zijvlakken van de balk inkleuren. Dit kan je vlak per vlak in het Eigenschappenvenster of in de Opmaakwerkbalk.
5Toolbar ImageSelecteer de knop Ontvouwing en klik op de balk. De schuifknop waarmee je de ontvouwing kunt besturen vind je in Tekenvenster 1. Je kunt ze evt. verplaatsen naar Tekenvenster 2 door in het Algebra venster rechts te klikken op de knop en het Eigenschappenvenster te openen. In de tab Geavanceerd kan je bepalen in welk venster de knop getoond wordt.