Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Probability tree for picking marbles out of a bag/Träddiagram som visar sannolikheten att ta kulor ur påse

Probability tree for picking marbles out of a bag/Träddiagram som visar sannolikheten att ta kulor ur påse.