Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Enters: sumes, restes, multiplicacions i divisions

Sabeu aplicar correctament la regla dels signes quan opereu amb nombres enters?

Aquestes operacions us posaran a prova... Instruccions:
  • Clicant el botó Teoría... podreu recordar com es sumen, resten, multipliquen i divideixen els nombres enters.
  • Clicant el botó Corregir podreu comprovar les vostres respostes.
  • Clicant el botó Otra ficha generareu una nova fitxa.
  • Cada resposta correcta val 0,5 punts i les incorrectes no resten.
  • Podeu fer tantes fitxes com vulgueu que sempre conservareu la puntuació més alta.