Өрөөсгөл хязгаарын жишээнүүд (1-р хэсэг)

[color=#ff0000]Алдааг засч оруулах D:\havarmaa\LIMIT\ggb\limit of function\2-2\DA2-4 - v2 файл байгаа. Хязгааргүй гарах дээр оршихгүй гэж гараад байгаа засах[/color]

Information: Өрөөсгөл хязгаарын жишээнүүд (1-р хэсэг)