Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Förskjutning av Sinus- och cosinuskurvor

Denna Geogebra-presentation visar hur olika amplituder och perioder påverkar utseendet hos en sinuskurva. Det finns också möjlighet att förskjuta kurvan i både x- och y-led och därmed studera hur förskjutningen är kopplad till formeln för sinusfunktionen. Slutsatserna gäller även för cosinuskurvan som dock inte visas i denna presentation.