Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(61) Isogonal conjugate of X(17)

isogonal conjugate of X(17)

Triangle center X(1),the 1st Napoleon point is constructed as follows:
  • Construct an equilateral triangle on each of the sides of the given triangle.
  • Draw a line from each vertex of the original triangle to the centroid of the opposite new triangle.
  • The lines intersect at the first Napoleon point N.
The isogonal conjugate of N, triangle center X(17) can be constructed as follows:
  • Reflect the lines AN, BN, CN about the bisectors of the triangle ABC (=blue lines)
  • These blue lines cross at the triangle center X(61).
The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

isogonale toegevoegde van X(17)

Je construeert X(17), het 1ste punt van Napoleon als volgt:
  • Construeer een gelijkzijdige driehoek op elke zijde van de gegeven driehoek
  • Teken een lijn vanuit elk hoekpunt van de originele driehoek naar het zwaartepunt van de tegenoverliggende nieuwe driehoek.
Deze lijnen snijden elkaar in N, het eerste punt van Napoleon. Het isogonale toegevoegde punt van het driehoekscentrum X(21) construeer je als volgt:
  • Spiegel de rechten AN, BN, CN t.o.v. de bissectrices van ABC (=blauwe lijnen).
  • Deze blauwe lijnen snijden elkaar in het driehoekscentrum X(61).
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.