Escala monocromàtica

ESCALA MONOCROMÀTICA

[b]n[/b] és el nombre de graus entre els extrems de l'escala.