Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

De vergelijking van een rechte door een punt

Zoek de waarde van b zodat f door A gaat.

1) f ↔ y = x + b A = (2, 0)
2) f ↔ y = 2x + b A = (2, 0)
3) f ↔ y = -3x + b A = (2, 0)
4) f ↔ y = 2x + b A = (0, 5)
5) f ↔ y = -3x + b A = (0, 5)
6) Bepaal de waarden voor b, c en d zodat de rechten f, h en i respectievelijk door B, C en D gaan.