Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Egy sorozat első n tagjának összege

Adjuk meg a következő sorozat első n tagjának összegét! Nézzük a következő táblázatot!
Adjuk össze a táblázat oszlopaiban szereplő számokat! Alkalmazzuk az első néhány pozitív egész számok összegéről tanultakat!

2. táblázat

Azt sejthetjük, hogy a 2. táblázat utolsó sorában szereplő összegek a vizsgált sorozatunk tagjai. Ennek igazolásaként elég két egymást követő tag különbségét vizsgálni. . A matematikában dörzsölt olvasó a 2. táblázat utolsó sorában felismerheti a háromszögszámokat. Az első n háromszögszám összegéről sok információ található az interneten. Most az eddigiekre alapozva mutatunk egy bizonyítást, ami a középiskolában tárgyalható. Adjuk össze a táblázatunk soraiban szereplő számokat!

3. táblázat

Alkalmazzunk algebrai átalakításokat!

4. táblázat

És ismét.

5. táblázat

Adjuk össze az 5. táblázat utolsó oszlopának elemeit!

5. táblázat + bizonyítás

Image

A GeoGebra "kapásból"

Image

Tóth Julianna tanárnő teljes indukciós megoldása

Image

Ábrahám Gábor tanár úr megoldása

Image

Dr. Németh Zoltán tanár úr megoldása

Image

Tóth Julianna tanárnő 2. megoldása

Image

S végül ...

Amint látható, több, többé kevésbé különböző megoldást sikerült összegyűjteni. Tanárként azon kell elgondolkodni, hogy mikor és milyen módon "tálaljuk" diákjainknak ezt a problémát.
  • Kis gyerekeknél az összeadás gyakoroltatására (is) feladatul adhatjuk a sorozat tagjainak a számolását.
  • A sorozat első néhány tagjának összegét is számolhatják az összeadni tudó gyerekek.
  • A szorzással ismerkedő tanítványaink számolhatják az konkrét értékeit. (Esetleg lehet olyan gyerek aki felismerhet összegüggést a kapott értékek és a sorozat részletösszegei között.
  • Az első n pozitív egész szám összegéről való tanulás után (Amit szintén elég kis korban lehet vizsgálni.) elkezdődhet a "táblázatos" tárgyalásmód előkészítése.
  • Ezt az első n négyzetszám összegére vonatkozó képlet megismerése (Ami a két tagú összeg négyzetére és köbére vonatkozó azonosság után is lehetséges.) tetőzheti be.
  • A teljes indukció megismerése a probléma magasabb szintű tárgyalását teszi lehetővé.
  • De még a felsőoktatásban tanulók is találkozhatnak őket érdeklő ismeretekkel e problémával kapcsolatosan. (Dr. Németh Zoltán megoldása)
Image

Dr. Waldhauser Tamás tanár úr általánosítása

Image
Ábrahám Gábor - megoldás Dobcsányi János - Tőle hallottam a problémáról. Dr. Németh Zoltán - megoldás Tóth Julianna - két megoldás Dr. Waldhauser Tamás - általánosítás Dr. Imreh Csanád