Lineære funksjoner - stigningstall og konstantledd

Ved å bevege på gliderene kan du se hvordan stigningstallet og konstantleddet påvirker grafen til funksjonen.

Information: Lineære funksjoner - stigningstall og konstantledd