Graf funkcije kosinus - animacija za točke na grafu.

Možete dobiti uvid u način određivanja točke na grafu funkcije kosinus za najčešće korištene vrijednosti kuta. Uputa Korak 1: Klikni na gumb "Pokreni animaciju". Korak 2: Po završetku animacije (klizač "Korak u animaciji" dostigao svoj maksimum) kliknuti na gumb "Sljedeći kut". One can get insight into the way the points on the cosine function for the most often used angle measures are generated. Guide Step 1: Click on the button "Pokreni animaciju". Step 2: After the animation has ended (slider "Korak u animaciji" has reached its maximum) click on the button "Sljedeći kut".