Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Resolución gráfica de sistemas de ecuacións lineais 3x3

Mediante o estudo dos rangos da matriz de coeficientes e da matriz ampliada , o teorema de Rouché-Frobenius permite calcular o número de solucións dun sistema de ecuacións lineais. Como cada ecuación lineal no espazo corresponde cun plano, o estudo dun sistema 3x3 coincide co estudo da posición relativa de tres planos.