c=0 + 0i

De c-waarde 0 + 0i komt overeen met de complexe iteratie zn+1 = zn2.
  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt. Experimenteer met waarden centraal, dichter bij de begrenzing en buiten de juliaverzameling.
  • Complexe getallen met modulus < 1 hebben een begrensde baan met (0, 0) als attractor.
  • Complexe getallen met modulus > 1 hebben een onbebegrensde baan.
  • De iteratiebaan van complexe getallen met modulus = 1 blijft ronddraaien op de cirkel (O, 1).
The value c = 0 + 0i correspond with the complexe iteration zn+1 = zn2.
  • Drag the slider and explore the iteration if the blue complex number.
  • Drag the blue starting point en see how the orbit changes. Experiment with values central, near to the border of and outside the julia-set.
  • Complex numbers n with an absolute value < 1 have got a stable orbit with (0, 0) as attractor.
  • Complexe numbers n with an absolute value > 1 have got an unstable orbit tending to infinity.
  • The orbit of complex numbers with an absolute value = 1 keeps turning around upon the cirkel (O, 1).