Vergelijkingen - oplossen van ax + b = c

De bewerkingen die toegepast werden op de weegschaal worden nu gecombineerd: * beide leden vermeerderen of verminderen met eenzelfde getal * beide leden vermenigvuldigen met of delen door eenzelfde getal