Bijzondere lijnen in een driehoek

Hoogtelijnen Een hoogtelijn gaat door een hoekpunt van de driehoek en staat loodrecht op de zijde ertegenover. De drie hoogtelijnen in een driehoek gaan door één punt. Bissectrices Een bissectrice (deellijn) van een hoek deelt die hoek middendoor. De drie bissectrices in een driehoek gaan door één punt, dat punt is het midden van de ingeschreven cirkel (de cirkel die binnen de driehoek ligt en raakt aan alle drie de zijden). Voor elk punt op de bissectrice geldt dat het gelijke afstanden heeft tot beide benen van de hoek. En omgekeerd: als een punt gelijke afstanden heeft tot de benen van een hoek dan ligt dat punt op de bissectrice van die hoek. Zwaartelijnen Een zwaartelijn gaat door een hoekpunt van de driehoek en door het midden van de zijde ertegenover. De drie zwaartelijnen in een driehoek gaan door één punt, het zwaartepunt. De zwaartelijnen verdelen elkaar in stukken die zich verhouden als 2 : 1.

Onderzoek bijzondere lijnen: wanneer vallen ze samen?

Versleep de hoekpunten van de driehoek. Maak een driehoek, waarbij het hoogtepunt en het zwaartepunt zich op dezelfde plaats bevinden.

Wat valt je op aan de driehoek waarbij hoogtepunt en zwaartepunt hetzelfde punt zijn?