Corbes i trajectòries

Parametrització de corbes Material elaborat per Materials per Matemàtiques (MxM), el Grup d'Innovació Docent de la UdG format per Maria Aguareles, Albert Avinyó, Esther Barrabés, Marta Pellicer, Jordi Saperas. Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (Universitat de Girona) https://www.udg.edu/ca/depimae
Corbes i trajectòries