D10. La simetria de reflexió

El tigre simètric

El tigre simètric Una simetria de reflexió és la que fa coincidir un objecte amb la seua reflexió. 1r. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i situeu l’eix de reflexió de manera que el tigre original siga coincident amb la seua reflexió. Si la recta és l’eix de simetria del tigre tindreu 10 punts de forma automàtica. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. [color=#000000]Si la recta és l’eix de simetria del tigre tindreu 10 punts de forma automàtica.