Koordinat eksenler ve kutucukları (Grid) özelleştirmek

Koordinat eksenler ve kutucukları (Grid) özelleştirmek

Koordinat eksenleri ve kutucukları, Grafik Görünümünün Özellikler İletişimi kullanılaraközelleştirilebilir. Çizim alanının üzerinde sağ tıkladıktan sonra, Grafik Görünümünün ortayaçıkan İçerik Menüsünden özellikleri seçerek bu iletişim penceresini açabilirsiniz.• Eksenler sekmesi üzerinden, örneğin; çizgi şekli ve koordinat eksenlerininbirimlerini değiştirmek gibi veya belli bir değere işaret çubuklarının (tickmarkın)uzaklığını ayarlamak gibi bazı işlemleri yapabilirsiniz. Her iki ekseninde, x ekseniveya y ekseninin ucuna tıklayarak, ayrı ayrı ayarlanabileceğini unutmayınız.Dahası, eksenlerin arasında oranı değiştirebilir veya ayrı ayrı gizleyipgösterebilirsiniz.• Kutucuk Sekmesi üzerinden, koordinat eksenlerinin rengini ve çizgi stilideğiştirebilme, kutucuklarını biçimlendirebilme veya kesin bir değerde çizebilmegibi bazı işlemleri yapabilir, kutucuk mesafelerini ayarlayarak değiştirebilirsiniz.Ayrıca, kutucukları izosimetrik olarak ayarlayabilirsiniz.Not: Bütün görünüm modlarında eksenleri ölçeklendirmek, Shift‐key (PC de Ctrl‐key)tuşlarına basılı tutulduğunda mümkündür. Not: Grafik Görünümünün Özellikler iletişim penceresi, nesneler için olan Özellikler İletişiminden farklıdır.