Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Ma 1 och 2: Kvadratiska modeller

För att simuleringen skall visas i sin helhet över skärmen: Klickar på cirkeln (med en kvadrat inskriven) längst ner till höger på simuleringen. Eller så kan du zooma ut (in) genom att trycka Ctrl - (Ctrl+) Uppgifterna 212 7 - 212 9 (Fritt fall och kast) är enbart för Ma 2. För att ändra flyttbara punkter och värdet på variabler: >Klicka på punkten eller glidarknappen och dra. >För finjusteringar: Klicka först för att markera punkten eller glidarknappen. Använd sedan Piltangenter. >Ännu finare justeringar: Markera först. Sedan Shift + Piltangenter. >För grovare ändringar: Markera, och sedan Ctrl + Piltangenter (eller Alt + Piltangenter)