Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Constrcció gràfica d'un nombre racional

Els Grecs havien basat el seu aprenentatge matemàtic en el raonament i en la representació de nombres. Un dels raonaments que ens poden servir com a exemple d'aquesta forma de fer és la representació gràfica dels nombres enters usant només una vara no graduada i un compàs. Probablement seria bó, pensar com ho farieu vosaltres per aconseguir representar a la recta els nombres enters de 10 a -10 usant només aquestes dues eines. Si donem una volta més a aquests raonaments, usant el Teorema de Tales, podem trobar la forma de representar gràficament un nombre racional a la recta real. Vegem com fer-ho.