Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Reper cartezian în plan. Coordonatele unui vector

Să ne reamintim

Ce este un reper cartezian în plan? Care sunt coordonatele carteziene ale unui punct din plan? Care sunt coordonatele vectorului de poziție?

Modificați pozițiile punctelor A și B. Observați cum se modifică descompunerea vectorului AB după direcțiile axelor și cum se modifică coordonatele vectorului AB.

Reprezintă, mai jos, vectorii:

, unde este vectorul de poziție al punctului M și

Care sunt coordonatele vectorului ? Dar ale vectorului ? Explică.

Determină coordonatele vectorului , apoi reprezintă și acest vector în sistemul de axe de coordonate de mai sus. Explică, mai jos, cum ai determinat coordonatele vectorului .