Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Produsul scalar - explorăm

1. Schimbați poziția extremităților vectorilor (punctele A și B), astfel încât măsura unghiului dintre cei doi vectori să fie din intervalul [0; 180]. 2. Observați cum se modifică valoarea produsului scalar.

Ce relație observi între cei doi vectori (cu mărimile care îi definesc și/ sau care definesc poziția unuia față de celălalt) și produsul scalar al celor doi vectorilor? Scrie mai jos.

Pentru trei poziții diferite ale punctelor A și B, scrie, mai jos, a) coordonatele punctelor A, respectiv, B, b) coordonatele vectorilor , respectiv, ; c) rezultatul calculului . Compară rezultatul calculului de la c) cu valoarea produsului scalar . Ce observi?