Länkar till aktiviteter för högstadiet

På den här sidan finns länkar till alla aktiviteter i del 1 och 4. På sidorna som följer i den här GeoGebraboken finns aktiviteterna sammanvävda med korta videoklipp och delvis färdiga GeoGebrakonstruktioner som visar hur aktiviteterna är tänkta att se ut när de genomförs. Aktiviteterna är framtagna Mats Brunström och Maria Fahlgren på Karlstads universitet och Karlstads GeoGebrainstitut.

Fyrhörningar

Linjära funktioner (godisförsäljning)

Räta linjens ekvation

Exponentialfunktioner (Hur växer en solros)

Exponentialfunktioner