Egy mértani helyes probléma általánosítása

Egy - Dr. Szilassi Lajostól származó - probléma általánosítást megfogalmazhatjuk így:     Adott a síkon két pont, A és B. és egy szög. A sík bármely P pontjához rendeljük az a P’ pontot, melyre . Mi a P’ pontok mértani helye, ha P végigfut egy adott egyenesen?

Egy kicsit tovább

Adott a síkon két pont, A és B. és egy szög. A sík bármely P pontjához rendeljük az a P’ pontot, melyre . Mi a P’ pontok mértani helye, ha P végigfut egy adott egyenesen?