Räta linjens ekvation vs. Allmänna formeln

Författare/skapare:
Simon Sjölund
Här är räta linjens ekvation och allmänna formeln som båda är olika sätt att beskriva en rät linje. Genom konstanterna k och m styr du räta linjens ekvation och genom konstanterna a,b och c styr du allmänna formeln.
  1. Styr a,b och c samt k och m för de respektive linjerna. Hitta tre olika uppsättningar av värden som gör att linjerna ligger ovanpå varandra.
  2. Finns det någon förklaring till varför de värden du fått fram gör att linjerna ligger ovanpå varandra? Motivera!
  3. Skriv upp ekvationen för allmänna formeln (ax+by=c) och räta linjens ekvation (y=kx+m), stoppa in de värden som gör att linjerna ligger ovanpå varandra och försök visa att det faktiskt är samma linje.