חצר מחולקת

פינת החי של מועדון הנוער התרחבה והם זקוקים עכשיו לפינת חי שמחולקת למספר חצרות קטנות יותר. אחרי ששיכנעו את הנהלת המועדון להעמיד לרשותם גדר באורך 12 מ' הם מחפשים דרך לבנות חצר שמחולקת לשלושה חלקים כבסרטוט. החצר צמודה למבנה המועדון ולכן הם זקוקים לקטע אחד של הגדר עבור הצלע שבחזית, ולארבעה קטעים שווים עבור שתי הצלעות הצדדיות ושתי המחיצות. מה צריכים להיות הפעם ממדי החצר שניתן ליצור באמצעות הגדר שקיבלו חברי המועדון, כדי שהשטח הכולל שלה יהיה מקסימלי? ענו בדרכים אחדות