חזרה - פונקציות טריגונומטריות

[b]פתור את השאלות הבאות לפי הסדר באמצעות הפונקציות הטריגונומטריות השונות שלמדנו: [/b] SIN=ניצב מול זוית/היתר COS=ניצב ליד זוית/היתר TAN=ניצב מול זוית/ניצב ליד זוית [b]*תזכורת:משפט פיתגורס[/b] A^2+B^2=C^2

[b]לסיכום:[/b] 1. למדנו להשתמש בכל אחת מהפונקציות הטריגונומטריות על-מנת למצא את הצלעות השונות 2. למדנו להשתמש בפונקציות הטריגונומטריות על-מנת למצא את הזויות השונות בעזרת מקש SHIFT במחשבון