Programazio lineala. Eremu egingarri ez bornatua.

Information: Programazio lineala. Eremu egingarri ez bornatua.