Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Графичко решавање на систем од две линеарни равенки

Движете ги слајдерите за коефициентите на првата права (црвената права) и оние на сината права (вториот сет на коефициенти)