Undersökande uppgift kurs 3, Maxarea

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB