stopa-hlavni-spadove-primky-roviny-ABC

Je dána rovina alfa = ABC. A[6;5;-1] B[2;-4;3] C[1;1;5] 1. Určete její stopu 2. Určete hlavní přímky o kótách 1, 2, 3, 4. 3. Určete spádové přímky procházející body A, B, C.
Řešení: 1. Sestrojíme stopníky dvou přímek z AB, BC, CD (pomocí sklopení promítací roviny příslušné přímky) P1AB(0); P1AC(0); P1BC(0); Stopa roviny je přímka určená stopníky p1= P1AB(0) P1AC(0); 2. Hlavní přímky jsou rovnoběžné se stopou a procházejí bodem o příslušné kótě: h1(1); h1(2); h1(3); h1(4); 3. Spádové přímky jsou kolmé na hlavní přímky s1A; s1B; s1C;