Altura dun obxecto con pé accesible

Utilizando a semellanza de triángulos debe calcularse a altura da árbore supoñendo que podemos chegar a ela.

Calcular con diferentes alturas de persoas, a altura da árbore comprobando que coinciden.