Histogram. Scheef, uniform, tweetoppig etc

Om wat gevoel te krijgen voor een histogram, mag je zelf de klassengrenzen en/of de frequenties wijzigen. Probeer eens een scheef histogram te maken, een histogram met een uitschieter, een histogram met een uniforme verdeling en.......je kan er eindeloos mee manipuleren.