Dynamisk perspektivkasse - Konstruktion

Dynamisk perspektivkasse - Konstruktion Mål & Indhold: Du skal arbejde med perspektivtegning i Geogebra. Du skal gengive en kasse, så tilskueren oplever den tredimensionel. Kassen skal altså gengives, så vi både kan se højde, brede og længde. Målet er at lave en dynamisk kasse, som ændrer perspektiv, når du flytter på den eller horisontlinjen. Kassen skal bevare sin form, selvom vi flytter på den. Det kan den, fordi nogle linjer er afhængige af andre linjer. Du skal forstå forskellen på uafhængige og afhængige linjer.
1) Nedfæld et kvadrat (regulært polygon) på tegneblokken 2) Bestem en horisontlinje - sæt punkt E og nedfæld her en parallel linje med kvadratets top eller bundlinje 3) Forbind alle hjørner i polygonen med forsvindingspunktet E vha. linje gennem to punkter 4) Bestem kassens brede med punktet F. 5) Læg top/bund og side på kassen - Brug din vinden om skæringspunkter og parallelle linjer 6) Forbind fladerne vha. polygon - farvelæg evt. fladerne Se på kassen - hvilke linje forbliver parallelle? Hvilke linjer løber sammen mod forsvindingspunktet? Opstil et regelsæt for linjerne i enkelt-perspektivtegningen: 7) Aktivér pilen og flyt nu forsvindingspunktet E langt mod højre - forbind evt. nye synlige flader/top/bund vha. skæringspunkter og parallelle linjer. Forbind fladerne vha. polygon Hvad skete der med perspektivet? 8) Aktivér pilen og flyt nu forsvindingspunktet E helt ned under kassen - forbind bunden vha. polygon. Opstil et regelsæt for horisontlinjens betydning for perspektivet: 9) Kan du oprejse et tag på kassen? Hvordan finder du midten? 10) Aktivér pilen og flyt nu rundt på punktet A. Når du flytter A, flytter du også horisontlinjens placering. Horisontlinjen er ikke længere i vatter! Hvilken betydning har det for perspektivet? En klassisk gyserfilm præsenterer altid skurken og uhyggelige locations med en kælkede horisontlinje! Kan du lave samme dynamiske værktøj i et krydsperspektiv? Du kan arbejde med krydsperspektiv og målfasthed i opgaven Dynamisk krydsperspektiv - målfast.