Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Samband mellan funktions-, derivata- och andraderivatagraf

Undersök sambandet mellan funktions-, derivata- och andraderivatagraf Mata in en funktion och undersök VARFÖR andraderivatatestet fungerar. Du kan dölja delar av innehållet genom att bocka av rutorna. Du kan flytta funktionen genom att trycka på den och sedan använda piltangenterna på ditt tangenbord. Du kan då se hur funktionsuttrycket förändras.