Tangenttifunktio yksikköympyrän avulla

Tekijä:
GGOPET
Tangenttifunktion tan(α) tutkiminen yksikköympyrän avulla.
Tutki miten kulman arvon suurentaminen vaikuttaa tangenttifunktion arvoon. Minkä arvon funktio saa, kun kulma α = 90º tai 270º? Miksi? Minkä arvon funktio saa, kun kulma α = 45º tai 225º? Minkä arvon funktio saa, kun kulma α = 180º tai 360º? Minkä arvon funktio saa, kun kulma α = 135º tai 315º?