Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kaltevan tason vaikutus työssä tarvittavaan voimaan.

Tämän sovelman avulla voit tutkia miten kalteva taso vaikuttaa työssä tarvittavan voiman määrään.
1) Miten tason jyrkkyys vaikuttaa työssä tarvittavan voiman määrään? Entä miten se vaikuttaa kuljettavan matkan pituuteen? 2) Miten tynnyrin massa vaikuttaa työssä tarvittavan voiman määrään? Entä onko sillä vaikutusta kuljetettavaan matkaan? 3) Pohdi tämän tehtävän avulla mitä sanonta "Se mikä voimassa voitetaan, se matkassa hävitään, ja toisinpäin" tarkoittaa.