Το μονόχορδο του Πυθαγόρα

Το μονόχορδο του Πυθαγόρα.

Αντώνης Κρυπωτός