Riemannove vsote

Narišite funkcijo f(x) = sinh(x) , in izračunajte vrednost določenega integrala v mejah od 0 do 2. Na istem intervalu označite tudi vrednosti spodnje in zgornje Riemannove vsote za n-delitev (n naj bo podan preko drsnika). Koliko mora biti n, da se Riemannove vsote razlikujejo od določenega integrala za manj kot eno decimalko? Namig: V GeoGebri uporabite ukaz Datoteka/Odpri Spletno stran /File/Open WebPage), da boste prišli do "kode" za prej naveden zgled. _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ Narisal sem funkcijo f(x) = sinh(x), in narisal določen integral z mejami 0 do 2. Definiral sem dve točki, ki sta na x-osi (A in B). Potem sem uporabil funkcijo SpodnjaVsota(). Za parametre sem dal našo funkcijo f, spodnjo in zgornjo mejo ter 'n'. N pove, na koliko kvadratov bo naš integral razdeljen. Ker nas naloga sprašuje, pri katerem n-ju se bo funkcija razlikovala za eno decimalko od prvotnega izračunanga integral, sem dodal razliko. Tam kjer je razlika manjša od 0.1, pri tistem n-ju je integral dovolj točen (n=66).