QUADRILATERS

En aquest document trobareu 6 quadrats, però si els modifiques desplaçant els vèrtexs veuràs que no ho són.
  • Quin tipus de quadrilàter són?
  • Quines característiques compleixen?
Per dir les característiques pots tenir en compte:
  • La longitud dels costats.
  • La relació entre costats; paral·lelisme i perpendicularitat.
  • Angles; tipus i relació entre els quatre angles.
  • Diagonals; longituds, punt d'intersecció, perpendicularitat.
  • Eixos de simetria.
Abans del dia de l'examen us penjaré un document amb les característiques.