Κροσσοί συμβολής

Δείτε τις υπερβολές των κροσσών ενισχυτικής (θαλασσί) και αναιρετικής συμβολής (πορτοκαλί) στην επιφάνεια επίπεδου μέσου από δύο σύγχρονες πηγές. Μετακινείστε το σημείο Σ και δείτε το πλάτος του και την εξάρτηση από την διαφορά των αποστάσεών του από τις πηγές.