Vækstrate og fordoblingskonstant

Forfatter
Caja Schmidt
1) Indstil skyderne a og b, så a=1.2 og b=1.5. Hvilken funktions graf bliver tegnet? 2) Forklar hvad vækstraten er. Klik evt. på "Vis vækstrate" for at kontrollere. 3) Klik på "Beregn fordoblingskonstant" for at beregne T2 ud fra formlen. 4) Prøv selv at regne efter på din lommeregner. 5) Hvordan kan man aflæse fordoblingskonstanten? Forklar for hinanden og tjek ved at klikke på "Aflæs fordoblingskonstant" 6) Forklar hvad der sker, når du flytter det grønne punkt på y-aksen. 7) Undersøg andre eksponentielle funktioner mht. vækstrate og T2, dvs ryk på skyderne a og b. 8) Hvad sker der med fordoblingskonstanten når fremskrivningsfaktoren vokser? 9) Hvad sker der med fremskrivningsfaktoren, når begyndelsesværdien ændres? 10) Beskriv hvordan vækstrate og fordoblingskonstant hænger sammen.