Intersecció d'un triàngle i una recta en SDO directe

Tema/es:
Intersecció
Intersecció d'un triangle ABC amb una recta r. Sistema dièdric directe.
Mogueu les projeccions de la recta així com els vèrtex del triangle per veure com es recol·loca el punt d'intersecció. Existeixen posicions en les que no hi ha intersecció tot i que les projeccions apareixen superposades tant en planta com en alçat. Trobeu una d'aquestes posicions. A què és degut?