Dodawanie liczb całkowitych

Od matematyki do robotyki - Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

3 lustra - ludzik z głośnikiem

Od matematyki do robotyki - Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej - Aleksandra Szarlińska

Daniel Kusak, klasa 1d, PGSKW Kazimierza Wielka

Czworościan zbudowany z kwadratowej kartki papieru

Information