transformatie van een functie

Deze applet laat zien hoe de grafiek van een functie verandert wanneer je transleert of vermenigvuldigt. Let op: de applet is niet beveiligd. Groene vakken zijn invoervakken, met de schuifknoppen (rechter mjisknop) kun je ook waarden veranderen. De herstartknop zet de waarden van a, b, p en q terug naar de beginwaarde.
Er staat nu de functie f(x) = e^(x-1) ingesteld als basisfunctie. Verander dat in het groene vak in x^2 (lees: x-kwadraat; het ^ teken betekent kwadrateren). Je krijgt dan een parabool.[br]Onderzoek hoe je de parabool kan veranderen en wat het verschil is tussen eerst transleren en dan vermenigvuldigen of andersom. Wanneer maakt het niks uit wat je als eerste doet?[br]Probeer nu transformaties met sin(x); x^(1/2) (lees: wortel x) en 1/x.

Information: transformatie van een functie