Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Intervals

Com ja saps, podem establir un ordre entre els nombres. Recorda que anomenarem interval al conjunt de nombres compresos entre dos nombres donats i ordenats. Per exemple, l'interval (-3,4) és el conjunt de tots els nombres compresos entre -3 i 4. Els extrems de l'interval poden estar inclosos o no i això permet parlar de diferents tipus d'intervals. Has de comprendre que és un interval obert o tancat o semi obert o semi tancat i com és la seva nomenclatura i representació gràfica. Mira el vídeo i practica amb l'applet de Geogebra. També tens un full d'exercicis en format PDF amb el que podràs practicar.

Intervals and interval notation

Exercicis i solucions sobre intervals