Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kružnice opsaná trojúhelníku

Přesuň kružnici k s bodem S tak, aby byla opsaná trujúhelníku ABC.

Jak se sestrojí střed kružnice opsané?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Co je zároveň osa strany u rovnostraného trojuhelníku?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Co má kružnice vepsaná a opsaná společného?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Kružnici opsanou můžeme sestrojit jen u trojúhelníka

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)